+372 53405438     personabellatallinn@gmail.com
Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Privaatsuspoliitika

 

1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Baltic Techinvest OÜ ( registrikood 10889115).Andmekaitse spetsialist on määratud Ljubov Seibak, e-maili personabellatallinn@gmail.com. 

2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.

4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid. 

5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Baltic Techinvest teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat. 

6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8. Baltic Techinvest OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. 

9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb Baltic Techinvest OÜ kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult Baltic Techinvest OÜ  e-posti aadressile personabellatallinn@gmail.com. 

10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile personabellatallinn@gmail.com.

11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.

12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.personabella.ee, andes sellest teada e-kirja teel personabellatallinn@gmail.com aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.

13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.personabella.ee iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil personabellatallinn@gmail.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile personabellatallinn@gmail.com.

14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Baltic Techinvest OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Baltic Techinvest OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Baltic Techinvest OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja Baltic Techinvest OÜ vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib Baltic Techinvest OÜ ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.

Baltic Techinvest OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Baltic Techinvest OÜ andmesubjekte Baltic Techinvest OÜ koduleheküljel või muul viisil.

18. Baltic Techinvest OÜ  kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides. 

19. Baltic Techinvest OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le